Malayisk, språk som hører til den austronesiske språkfamilien. Det er i ulike varianter offisielt språk i Malaysia (standardspråket kalt bahasa malaysia) og i Indonesia (bahasa indonesia). Sistnevnte variant er også offisielt språk i Singapore og Brunei. I tillegg brukes malayisk som lingua franca i det sørøstlige Asia. Opplysninger om antallet som snakker malayisk varierer sterkt – fra 20 mill. til nærmere 200 mill. Det er først og fremst på grunn av at størsteparten egentlig har et lokalt språk som morsmål. I kolonitiden ble ulike språknormer utviklet i de britiske og nederlandske koloniene. Gjennom normeringsarbeidet er avstanden mellom de ulike språkvariantene minsket.