Tropene, det areal eller belte av Jorden som ligger mellom de to vendekretser på 23° 27ʹ henholdsvis nord og sør for ekvator.