Långban, malmforekomst i Värmland, Sverige, nær Filipstad. Tidligere ble Långban drevet på mangan, jern og dolomitt. Långban er verdenskjent blant mineraloger på grunn av sin rikdom på sjeldne mineraler, hvorav en rekke bare er kjent fra denne forekomsten. Det store antallet sjeldne mineraler skyldes opptreden av ulike kationer som vanligvis ikke finnes sammen, f.eks. Mn2+, Mn3+, Sb5+, As3+, As5+, Pb2+, Ba2+, Be2+. Dessuten har krystallisasjonen foregått over et stort temperaturintervall, fra minst 650 °C til nær romtemperatur.