statsbudsjett

penger

KaVass. Gjengitt med tillatelse

Statsbudsjett, overslag over statens påregnelige inntekter og utgifter i en kommende periode, vanligvis ett år. I Norge utarbeider regjeringen forslag til statsbudsjett for Stortinget. Det betyr at statsadministrasjonen først har behandlet forslaget. Budsjettforslaget legges frem som Stortingsproposisjon nr. 1 i begynnelsen av oktober året før budsjettåret. Stortinget behandler forslaget, gjør endringer og vedtar budsjettet. Budsjettet blir da bindende for regjeringen og dermed for statsadministrasjonen.

Reglene for oppstilling av statsbudsjettet er gitt i et bevilgningsreglement vedtatt av Stortinget. Av viktige prinsipper i dette kan nevnes:

  • Budsjettet er (tilnærmet) fullstendig, det vil si alle statens inntekter og utgifter er med.

  • Budsjettet er ført brutto, det vil si at både inntekter og utgifter for en budsjettenhet føres opp, ikke bare differansen mellom dem. Her gjøres imidlertid unntak for statsbedrifter.

  • Budsjettet bygger på kontantprinsippet, det vil si at bare inn- og utbetalinger i budsjettperioden tas med.

Når det ikke står noe annet er beløpet som blir bevilget i statsbudsjettet bindende. det forutsettes med andre ord at det blir brukt. Det kan heller ikke overskrides. Bare om bevilgningen er karakterisert som «overslagsbevilgning» kan man bruke mer.

En forvaltningsenhet i staten kan ikke samle opp av bevilgningen ett år for å bruke resten senere, med mindre bevilgningen er angitt som «overførbar».

Budsjettet har et dobbelt formål: Det er på den ene siden et fullmaktsdokument for forvaltningen. På den andre siden er det et viktig virkemiddel i den økonomiske politikken, spesielt i den makroøkonomiske stabiliseringen (se artikkel om konjunkturpolitikken).

Hensynet til forvaltningens fullmakter kommer til uttrykk ved at hver enkelt forvaltningsenhet har sitt eget budsjettkapittel. Hvert kapittel spesifiserer ulike typer utgifter på hovedposter, som gir grunnlag for analyse av de økonomiske virkningene av budsjettet.

Den enkelte forvaltningsenheten får i tillegg disse postene sterkt spesifisert, og er bundet av denne detaljspesifikasjonen. Det norske statsbudsjettet er blant de sterkest spesifiserte, og gir Stortinget en detaljert styring med forvaltningen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.