Riksdag, i middelalderen fellesnavn på de riksmøter hvor stendene ved sine utsendinger i fellesskap besluttet i rikets anliggender. I den moderne forfatningsstat var riksdag navnet på den danske nasjonalforsamling (til 1953) og i Tyskland under keiserdømmet og Weimar-republikken (Reichstag). I Sverige og Finland brukes navnet fortsatt. Den svenske riksdagen har ett kammer på 349 medlemmer, mens den finske (fi. Eduskunta) har 200 medlemmer.