Vegetasjon og flora ligner den norske. Barskog (gran og furu), dekker omtrent halvparten av landet. Lengst i sør dominerer løvskog med eik, bøk, alm, ask, lønn, bjørk og agnbøk. I sør og sørøst er floraen svært rik med et sterkt innslag av planter fra Mellom- og Øst-Europa. Spesielt på den tørre kalkgrunnen (alvar) på Öland og Gotland og den nærmeste delen av fastlandet er det et rikt blomsterflor av orkideer og arter i flere planteslekter som ellers ikke finnes i Skandinavia. Når sveve- og løvetannsmåarter ikke tas med, finnes det i Sverige ca. 200 ville og naturaliserte frøplanter og bregner som ikke finnes i Norge, mens det i Norge er omkring 75 arter (for det meste fjell- og kystplanter) som ikke finnes i Sverige.