Sedvane er et fast handlingsmønster som gjentas over lengre tid, eller en kutyme eller skikk eller praksis som følges over lang tid, som regel uten at dette er nedfelt skriftlig. For å skille sedvane med rettsvirkninger fra andre ikke-rettslige sedvaner, kan en tale om rettssedvane, men for enkelhets skyld betegnes rettssedvaner som oftest bare med ordet sedvaner.

Ulike sedvaneformer

Sedvaner kan være publikumssedvaner så vel som myndighetssedvaner. I siste fall snakker vi ofte om statspraksis, forvaltningspraksis og om presedenser.

Sedvaner er ofte lokale og kan være bransjespesifikke. Sedvaner er vanlig i forretningsforhold, se handelssedvane eller kutyme.

Sedvaners rettsvirkninger

En sedvane vil normalt tjene som rettskildefaktor. Den vil kunne være med på å gi en lov et innhold i pakt med sedvanen. Er sedvanen langvarig og konsistent, blir den utøvd i troen på å være gjeldende rett, og oppfattes den som rimelig og fornuftig, kan sedvanen gå over til å bli en selvstendig rettsregel istedenfor bare å være en rettskildefaktor for tolking av lov og andre rettsgrunnlag. I så fall snakker vi gjerne om sedvanerett fremfor om sedvane. Spesielt naturlig er denne synsvinkelen dersom sedvanen er uomstridt, og oppfattes som bindende av alle som blir berørt av den. I statsforfatningsretten forekommer konstitusjonell sedvanerett, men de fleste av disse forfatningsrettslige rettsdannelsene – som parlamentarismens og domstolenes prøvingsrett – er i de siste årene blitt inkorporert i Grunnloven selv.

Du kan lese mer om skillet mellom å nytte sedvane til å tolke Grunnloven – såkalt statspraksis – og å oppfatte sedvane som selvstendige rettsregler som supplerer Grunnloven – konstitusjonell sedvanerett – i Erik Magnus Boe: Rettskildelære under debatt, 2021 kapittel 9.

Det er intet skarpt skille mellom sedvane og sedvanerett. Sedvanen får bare gradvis større betydning jo lengre den er blitt fulgt, jo mer permanent den er blitt utøvd, jo rimeligere den bvirker, og jo mer inngrodde rettsforestillingene er. Andre momenter kan også spille en rolle for sedvanens vekt og betydning.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg