Söndags-Nisse, svensk vittighetsblad, startet 1862 av G. Wahlbom, utgitt én gang per uke. Satiriske tegninger av Albert Engström og Oskar Andersson (OA) bidrog til dets store popularitet. I 1924 ble Söndags-Nisse slått sammen med vittighetsbladet Strix til Söndagsnisse-Strix. Siste nummer ble utgitt 1955.