Jordbruket er en viktig næringsvei og sysselsetter nær halvparten av yrkesbefolkningen i Albania. I løpet av noen få år tidlig i 1990-årene ble nesten all jord, som tidligere hadde tilhørt kollektivbrukene, redistribuert og privatisert. Mekaniseringsgraden er imidlertid lav etter europeiske forhold. De mest fruktbare områdene er nå kystslettene og det store Korçëbassenget. Mais og hvete er de viktigste kornslag, dessuten dyrkes frukt, oliven, vindruer, grønnsaker og industriplanter som tobakk, sukkerbeter, bomull og oljefrø. Av husdyr holdes særlig sau og geit.