Kromitt, det viktigste krommineralet, metallisk med brunsvart farge, hardhet 5½. Krystalliserer kubisk; kjemisk sammensetning FeCr2O4. Mineralet forekommer særlig i peridotitter og serpentinitter, og er den eneste krommalm. De viktigste produsenter er Sør-Afrika og Russland. Den årlige verdensproduksjonen er på ca. 12 mill. tonn. Flere mindre forekomster i Norge, bl.a. ved Feragen øst for Røros, hvor det tidligere var en ganske betydelig drift. Kromittmalmen ble sendt til Trondheim, der det var en kromsaltfabrikk ved Leirfossen.