Grafisk produksjon, produksjon av trykksaker som bøker, tidsskrifter, plakater, brosjyrer og annet reklamemateriell osv., samt all slags trykking på papir, glass, plast, metall, kartong, tekstil osv. Se trykksakproduksjon.