Svalbard

Svalbard er et fellesnavn på ishavsøyene mellom cirka 74° og 81° nordlig breddegrad og 10° og 35° østlig breddegrad. Øyene utgjør en del av Kongeriket Norge, dekker 61 022 km2 og har 2726 innbyggere (2019). Den største og viktigste øya er Spitsbergen (37 814 km2); dernest følger (etter størrelse) Nordaustlandet (14 467 km2), Edgeøya (5073 km2) og Barentsøya (1291 km2) samt en rekke mindre øyer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Susan Barr

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 168 artikler: