Svalbard er et fellesnavn på ishavsøyene som ligger mellom cirka 74° og 81° nordlig breddegrad og 10° og 35° østlig lengdegrad. Øyene utgjør en del av Kongeriket Norge, dekker 61 022 kvadratkilometer og har 3042 innbyggere (2024). Administrasjonssenteret er Longyearbyen. Den største og viktigste øya er Spitsbergen (37 814 kvadratkilometer); dernest følger (etter størrelse) Nordaustlandet (14 467 kvadratkilometer), Edgeøya (5073 kvadratkilometer) og Barentsøya (1291 kvadratkilometer) samt en rekke mindre øyer. Hele artikkelen

Ny artikkel