Svalbard

Svalbard er et fellesnavn på ishavsøyene mellom ca. 74° og 81° n.br., 10° og 35° ø.l.; utgjør en del av Kongeriket Norge; 61 022 km2.Den største og viktigste øya er Spitsbergen (37 814 km2); dernest følger (etter størrelse) Nordaustlandet (14 467 km2), Edgeøya (5073 km2) og Barentsøya (1291 km2) samt en rekke mindre øyer. Mer isolert ligger Kvitøya, Kong Karls Land og Hopen, og lengst i sør Bjørnøya.Navnet er avledet av sval, 'kjølig', og bard, 'kant, rand'.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Susan Barr

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 167 artikler: