Svalbard, fjell 7 km nordøst for Longyearbyen, på nordøstsiden av Adventfjorden; 900 moh. Oppkalt etter en av pionerene innen kullgruvedriften på Svalbard, direktør F. W. L. Hiorth (1851–1923).