Svalbard, den brede, stort sett isdekkede halvøya på østkysten av Spitsbergen mellom Storfjorden og Hinlopenstretet, det østligste området på Spitsbergen.