Brennevinsfjorden, fjord på Svalbard, på nordvestsiden av Nordaustlandet, 22 km lang. Roald Amundsen landet utenfor fjorden og søkte ly der i 1925 etter forsøket på å nå frem til Nordpolen med fly. Navnet skriver seg fra hvalfangertiden. Første gang man finner navnet på et kart er i 1660, her brukes formen Brandewyns Bay.