Svalbard, fjord på vestsiden av Spitsbergen, på ca. 79° n.br. Krossfjorden har felles munning med Kongsfjorden. Den er 28 km lang, medregnet indre fjordgrener, og ca. 4½ km bred. Den deler seg innerst i to armer, Lilliehöökfjorden og Møllerfjorden. I fjordene er det ofte kalvis og isfjell, som kommer fra Lilliehöökbreen. Ofte besøkt av turistskip.