Mellageret, et av kulturminnene i Ny-Ålesund

Ny-Ålesund

Ny-Ålesund i 2013

Artikkelstart

Ny-Ålesund er en bosetning på sørsiden av KongsfjordenSpitsbergen, Svalbard, som tidligere var en gruveby. Kings Bay AS driver nå Ny-Ålesund som plattform for internasjonal forskningsvirksomhet.

Historie

Foto fra King Bay - anlegget i Ny-Ålesund der den fjerde alvorlige eksplosjonsulykke i King Bay-gruvene skjedde 5. november 1962.
/NTB Scanpix.

Den engelske hvalfangeren Jonas Poole (1566–1612) oppdaget kullforekomster i området i 1610, men det var ikke før i 1916 at ishavsrederen Peter S. Brandal etablerte kulldrift der gjennom selskapet Kings Bay Kull Compani (KBKC) i Ny-Ålesund for å trygge kulleveranser til sin flåte under første verdenskrig.

Det er vanskeligere gruvedriftsforhold i dette området enn ved området ved Isfjorden (Longyearbyen), og med lave kullpriser i tillegg ble det vanskelig å opprettholde driften i perioder. Staten kjøpte alle aksjene i 1933. Selskapet drev kullutvinning her i årene 1916–1929, 1941, 1945–1953 og 1960–1963. Under perioder med driftshvile ble det forsøkt med andre næringsveier. I årene 1935–1939 drev den norske staten fiskeristasjon i Ny-Ålesund.

På slutten av 1930-tallet ble det startet med hotelldrift om sommeren (Nordpolhotellet), men utbruddet av andre verdenskrig like etter satte en stopper for det.

Ny-Ålesund ble evakuert under andre verdenskrig og enkelte nøkkelanlegg ble ødelagt slik at fienden ikke ville kunne bruke dem. I 1945 ble anlegget bygget opp igjen, men i 1948, 1952 og 1953 mistet til sammen 28 gruvearbeidere livet i eksplosjoner i gruvene. 5. november 1962 mistet hele skiftet – 21 mann – livet i den siste store eksplosjonen som førte til at gruvedriften ble lagt ned for godt i 1963, og regjeringen Gerhardsen ble felt på bakgrunn av kritikken av driftsforholdene ved det statseide selskapet (Kings Bay-saken).

Kings Bay AS (tidligere KBKC) er drifts- og eierselskapet i Ny-Ålesund og ligger under Klima- og miljødepartementet. Før 1. januar 2017 lå det under Nærings- og fiskeridepartementet.

Ekspedisjoner mot Nordpolen

Luftskipet "Norge" like før avreise fra Ny-Ålesund
Luftskipet Norge like før avreise fra Ny-Ålesund.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CC BY 2.0

På 1920-tallet var Ny-Ålesund i sentrum for internasjonal medieoppmerksomhet i forbindelse med ekspedisjoner mot Nordpolen. Amundsen–Ellsworth-ekspedisjonen med flyene N24 og N25 i 1925, Amundsen–Ellsworth–Nobile Transpolar Flight med luftskipet Norge i 1926, amerikanske Richard Byrds flyving i 1926 og italienske Umberto Nobiles luftskipekspedisjon i 1928 startet alle fra Ny-Ålesund. Masten som ble reist til Amundsens luftskipekspedisjon og rester av den store hangaren er viktige kulturminner i Ny-Ålesund i dag.

Vitenskapelig virksomhet

Etter slutten på gruvedriften ønsket staten fortsatt virksomhet i Ny-Ålesund og stedets potensiale for forskning ble realisert. Allerede i 1964 ble det undertegnet avtale med European Space Research Organization (ESRO) om etablering av en sivil norsk telemetri-stasjon som kunne laste ned data fra satellitter. Stasjonen var i drift i årene 1967–1974.

I 1968 ble en helårig forskningsstasjon etablert under ledelse av Norsk Polarinstitutt. I 1974, etter ESRO-perioden, gjenopptok KBKC ansvaret for driften av Ny-Ålesund, som var nå blitt base for naturvitenskapelig forskning i området. Det var imidlertid ikke før sikrere transportmuligheter ble etablert på 1990-tallet at den internasjonale virksomheten virkelig skjøt fart.

Ny-Ålesund er nå hovedsenteret for naturvitenskapelig forskning og miljøovervåking på Svalbard. Per 2021 er 18 institusjoner fra 11 nasjoner aktive på fast basis ved Ny-Ålesund forskningsstasjon. Fem av institusjonene har bemanning året rundt, mens de andre i hovedsak er til stede i feltarbeidesesongen. I 1998 ble referansen til kull i selskapets navn fjernet, og det ble endret til Kings Bay A/S. Selskapet eier samtlige bygg i Ny-Ålesund bortsett fra noen få som er eid av Statsbygg. Kings Bay A/S legger til rette for virksomheten med alt fra flyplass til forpleining og infrastruktur.

I 2019 måtte Servicebygget i Ny-Ålesund stenges for vel ett år grunnet setningsskader som er forårsaket av opptining av permafrosten. Bygget er nå ferdig renovert, men for flere av bygningene i bosetningen blir det samme problemet en stadig større utfordring fremover.

Tendensen går nå mot deling av fasiliteter fremfor at bygninger knyttes til én nasjon eller nasjonal institusjon. I 2005 ble et felles marinlaboratorium åpnet, og 3. april 2019 ble et nytt felles forskningsbygg til 20 millioner kroner åpnet. Det er særlig tenkt brukt til jord- og ferskvannsforskning. Like utenfor bebyggelsen er en ny geodesistasjon etablert for Statens kartverk og ble åpnet for ordinær drift i juni 2018.

I 2019 ferdigstilte Norges forskningsråd en forskningsstrategi for Ny-Ålesund forskningsstasjon.

Kulturminnebyen Ny-Ålesund

Tog i Ny-Ålesund
Tog som står igjen etter gruvedriften.
Av /Shutterstock.

Etter Svalbardmiljøloven er alle bygninger som er eldre enn fra 1946, automatisk fredet. Ny-Ålesund har Svalbards største samling av slike, 29 bygninger, i tillegg til andre kulturminner som hvalfangergraver fra 1600-tallet, luftskipmasten, et lokomotiv fra den tidligste gruvetiden og andre tidlige gruveminner. Kings Bay A/S eier de fredede bygningene og er ansvarlig for vedlikeholdet, i samarbeid med kulturminnemyndighetene: Sysselmesteren og Riksantikvaren. De fleste av disse bygningene er i bruk, men på måter som tar vare på deres historiske verdier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hanoa, Rolf 2016: Kings Bay på Svalbard 1916–2016. Fagbokforlaget.
  • Reymert, Per Kyrre 2016: Ny-Ålesund. Sysselmannens brosjyrer.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg