Ny-Ålesund i 2013

Ny-Ålesund er en bosetning på sørsiden av KongsfjordenSpitsbergen, Svalbard, som tidligere var en gruveby. Kings Bay AS driver nå Ny-Ålesund som plattform for internasjonal forskningsvirksomhet.

Historie

Foto fra King Bay - anlegget i Ny-Ålesund der den fjerde alvorlige eksplosjonsulykke i King Bay-gruvene skjedde 5. november 1962.
/NTB.

Den engelske hvalfangeren Jonas Poole (1566–1612) oppdaget kullforekomster i området i 1610, men det var ikke før i 1916 at ishavsrederen Peter S. Brandal etablerte kulldrift der gjennom selskapet Kings Bay Kull Compani (KBKC) i Ny-Ålesund for å trygge kulleveranser til sin flåte under første verdenskrig.

Det er vanskeligere gruvedriftsforhold i dette området enn ved området ved Isfjorden (Longyearbyen), og med lave kullpriser i tillegg ble det vanskelig å opprettholde driften i perioder. Staten kjøpte alle aksjene i 1933. Selskapet drev kullutvinning her i årene 1916–1929, 1941, 1945–1953 og 1960–1963. Under perioder med driftshvile ble det forsøkt med andre næringsveier. I årene 1935–1939 drev den norske staten fiskeristasjon i Ny-Ålesund.

På slutten av 1930-tallet ble det startet med hotelldrift om sommeren (Nordpolhotellet), men utbruddet av andre verdenskrig like etter satte en stopper for det.

Ny-Ålesund ble evakuert under andre verdenskrig og enkelte nøkkelanlegg ble ødelagt slik at fienden ikke ville kunne bruke dem. I 1945 ble anlegget bygget opp igjen, men i 1948, 1952 og 1953 mistet til sammen 28 gruvearbeidere livet i eksplosjoner i gruvene. 5. november 1962 mistet hele skiftet – 21 mann – livet i den siste store eksplosjonen som førte til at gruvedriften ble lagt ned for godt i 1963, og regjeringen Gerhardsen ble felt på bakgrunn av kritikken av driftsforholdene ved det statseide selskapet (Kings Bay-saken).

Kings Bay AS (tidligere KBKC) er drifts- og eierselskapet i Ny-Ålesund og ligger under Klima- og miljødepartementet. Før 1. januar 2017 lå det under Nærings- og fiskeridepartementet.

Ekspedisjoner mot Nordpolen

Luftskipet "Norge" like før avreise fra Ny-Ålesund
Luftskipet Norge like før avreise fra Ny-Ålesund.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CC BY 2.0

På 1920-tallet var Ny-Ålesund i sentrum for internasjonal medieoppmerksomhet i forbindelse med ekspedisjoner mot Nordpolen. Amundsen–Ellsworth-ekspedisjonen med flyene N24 og N25 i 1925, Amundsen–Ellsworth–Nobile Transpolar Flight med luftskipet Norge i 1926, amerikanske Richard Byrds flyving i 1926 og italienske Umberto Nobiles luftskipekspedisjon i 1928 startet alle fra Ny-Ålesund. Masten som ble reist til Amundsens luftskipekspedisjon og rester av den store hangaren er viktige kulturminner i Ny-Ålesund i dag.

Vitenskapelig virksomhet

Etter slutten på gruvedriften ønsket staten fortsatt virksomhet i Ny-Ålesund og stedets potensiale for forskning ble realisert. Allerede i 1964 ble det undertegnet avtale med European Space Research Organization (ESRO) om etablering av en sivil norsk telemetri-stasjon som kunne laste ned data fra satellitter. Stasjonen var i drift i årene 1967–1974.

I 1968 ble en helårig forskningsstasjon etablert under ledelse av Norsk Polarinstitutt. I 1974, etter ESRO-perioden, gjenopptok KBKC ansvaret for driften av Ny-Ålesund, som var nå blitt base for naturvitenskapelig forskning i området. Det var imidlertid ikke før sikrere transportmuligheter ble etablert på 1990-tallet at den internasjonale virksomheten virkelig skjøt fart.

Ny-Ålesund er nå hovedsenteret for naturvitenskapelig forskning og miljøovervåking på Svalbard. Per 2021 er 18 institusjoner fra 11 nasjoner aktive på fast basis ved Ny-Ålesund forskningsstasjon. Fem av institusjonene har bemanning året rundt, mens de andre i hovedsak er til stede i feltarbeidesesongen. I 1998 ble referansen til kull i selskapets navn fjernet, og det ble endret til Kings Bay A/S. Selskapet eier samtlige bygg i Ny-Ålesund bortsett fra noen få som er eid av Statsbygg. Kings Bay A/S legger til rette for virksomheten med alt fra flyplass til forpleining og infrastruktur.

I 2019 måtte Servicebygget i Ny-Ålesund stenges for vel ett år grunnet setningsskader som er forårsaket av opptining av permafrosten. Bygget er nå ferdig renovert, men for flere av bygningene i bosetningen blir det samme problemet en stadig større utfordring fremover.

Tendensen går nå mot deling av fasiliteter fremfor at bygninger knyttes til én nasjon eller nasjonal institusjon. I 2005 ble et felles marinlaboratorium åpnet, og 3. april 2019 ble et nytt felles forskningsbygg til 20 millioner kroner åpnet. Det er særlig tenkt brukt til jord- og ferskvannsforskning. Like utenfor bebyggelsen er en ny geodesistasjon etablert for Statens kartverk og ble åpnet for ordinær drift i juni 2018.

I 2019 ferdigstilte Norges forskningsråd en forskningsstrategi for Ny-Ålesund forskningsstasjon.

Kulturminnebyen Ny-Ålesund

Tog i Ny-Ålesund
Tog som står igjen etter gruvedriften.
Av /Shutterstock.

Etter Svalbardmiljøloven er alle bygninger som er eldre enn fra 1946, automatisk fredet. Ny-Ålesund har Svalbards største samling av slike, 29 bygninger, i tillegg til andre kulturminner som hvalfangergraver fra 1600-tallet, luftskipmasten, et lokomotiv fra den tidligste gruvetiden og andre tidlige gruveminner. Kings Bay A/S eier de fredede bygningene og er ansvarlig for vedlikeholdet, i samarbeid med kulturminnemyndighetene: Sysselmesteren og Riksantikvaren. De fleste av disse bygningene er i bruk, men på måter som tar vare på deres historiske verdier.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hanoa, Rolf 2016: Kings Bay på Svalbard 1916–2016. Fagbokforlaget.
  • Reymert, Per Kyrre 2016: Ny-Ålesund. Sysselmannens brosjyrer.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg