Ny Ålesund er en bosetning på sørsiden av KongsfjordenSpitsbergenSvalbard, som tidligere var en gruveby. Kings Bay A/S driver nå Ny-Ålesund som plattform for internasjonal forskningsvirksomhet.

Den engelske hvalfangeren Jonas Poole oppdaget kullforekomster i området i 1610, men det var ikke før i 1916 at ishavsrederen Peter S. Brandal etablerte kulldrift der gjennom selskapet Kings Bay Kull Compani (KBKC) i Ny-Ålesund for å trygge kulleveranser til sin flåte under verdenskrigen 1914-18.

Det er vanskeligere gruvedriftsforhold i dette området sammenlignet med området ved Isfjorden (Longyearbyen) og med lave kullpriser i tillegg ble det vanskelig å opprettholde driften i perioder. Staten kjøpte alle aksjene i 1933. Selskapet drev kullutvinning her 1916–29, 1941, 1945–53 og 1960–63. Under perioder med driftshvile ble det forsøkt med andre næringsveier. I årene 1935–39 drev den norske stat fiskeristasjon i Ny-Ålesund.

På slutten av 1930-tallet ble det startet med hotelldrift om sommeren (Nordpolhotellet), men krigsutbruddet like etter satte en stopper for det. 

Ny-Ålesund ble evakuert under krigen 1941-45 og enkelte nøkkelanlegg ble ødelagt slik at fienden ikke ville kunne bruke dem. I 1945 ble anlegget bygget opp igjen, men i 1948, '52 og '53 mistet tilsammen 28 gruvearbeidere livet i eksplosjoner i gruvene. 5. november 1962 mistet hele skiftet - 21 menn - livet i den siste store eksplosjonen som førte til at gruvedriften ble lagt ned for godt i 1963 og regjeringen Gerhardsen ble felt på bakgrunn av kritikken av driftsforholdene ved det statseide selskapet (Kings Bay-saken). 

Kings Bay A/S (tidligere KBKC) er drifts- og eierselskapet i Ny-Ålesund og ligger under Klima- og miljødepartementet.  Før 1. januar 2017 lå det under Nærings- og fiskeridepartementet.  

På 1920-tallet var Ny-Ålesund i sentrum for internasjonal medieoppmerksomhet i forbindelse med ekspedisjoner mot Nordpolen. Amundsen–Ellsworth-ekspedisjonen med flyene N24 og N25 i 1925, Amundsen–Ellsworth–Nobile Transpolar Flight med luftskipet Norge i 1926, amerikanske Richard Byrds flyving i 1926 og italienske Umberto Nobiles luftskipekspedisjon i 1928 startet alle fra Ny-Ålesund. Masten som ble reist til Amundsens luftskipekspedisjon og rester av den store hangaren er viktige kulturminner i Ny-Ålesund i dag.

Etter slutten på gruvedriften ønsket staten fortsatt virksomhet i Ny-Ålesund og stedets potensiale for forskning ble realisert. Allerede i 1964 ble det undertegnet avtale med den European Space Research Organization (ESRO) om etablering av en sivil norsk telemetristasjon som kunne laste ned data fra satellitter. Stasjonen var i drift i årene 1967–74.

I 1968 ble en helårig forskningsstasjon etablert under ledelse av Norsk Polarinstitutt. I 1974, etter ESRO-perioden, gjenopptok KBKC ansvaret for driften av Ny-Ålesund som var nå blitt en base for naturvitenskapelig forskning i området. Det var imidlertid ikke før sikrere transportmuligheter ble etablert på 1990-tallet at den internasjonale virksomheten virkelig skjøt fart.

I dag har 10 nasjoner etablert forskningsstasjoner i bygningene i Ny-Ålesund, som er blitt hovedsenteret for naturvitenskapelig forskning og miljøovervåking på Svalbard. I 1998 ble referansen til kull i selskapets navn fjernet, og det ble endret til Kings Bay A/S. Selskapet eier samtlige bygg i Ny-Ålesund bortsett fra noen få som Statsbygg eier. Kings Bay A/S legger til rette for virksomheten med alt fra flyplass til forpleining og infrastruktur.

Tendensen går nå mot deling av fasiliteter fremfor at bygninger knyttes til en nasjon. I 2005 ble et felles marinlaboratorium åpnet og et nytt felles forskningsbygg er planlagt åpnet i nær fremtid. Like utenfor bebyggelsen er en ny geodesistasjon etablert for Statens kartverk og denne skal være i ordinær drift i 2018.

Etter Svalbardmiljøloven er alle bygninger som er eldre enn fra 1946 automatisk fredet. Ny-Ålesund har Svalbards største samling av slike, 29 bygninger, i tillegg til andre kulturminner som hvalfangergraver fra 1600-tallet, luftskipmasten, et lokomotiv fra den tidligste gruvetiden og andre tidlige gruveminner. Kings Bay A/S eier de fredede bygningene og er ansvarlig for vedlikeholdet, i samarbeid med kulturminnemyndighetene: Sysselmannen og Riksantikvaren. De fleste av disse bygningene er i bruk i dag, men på måter som tar vare på deres  historiske verdier. 

  • Hanoa, Rolf 2016: Kings Bay på Svalbard 1916-2016. Fagbokforlaget. 
  • Reymert, Per Kyrre 2016: Ny-ÅlesundSysselmannens brosjyrer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.