Dunøyane, en gruppe småøyer på vestkysten av Spitsbergen, Svalbard, nord for Hornsund; ca. 1,2 km2. Hekkeplass for store mengder hvitkinngås, ærfugl og rødnebbterne. Her samlet fangstfolkene dun i massevis, derav navnet. Nå fuglereservat i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.