Svalbard, fjord på østkysten av Spitsbergen, på ca. 79° 30' n.br., ca. 35 km lang og 3–7 km bred. Munner ut i Hinlopenstretet.