Forlandsundet, sund mellom Prins Karls Forland og Spitsbergen, Svalbard, ca. 90 km langt og 5–20 km bredt. Det grunne Forlandsrevet i den nordlige del tillater bare mindre fartøyer å seile gjennom sundet.