Giles Land, øy øst for Svalbard oppdaget av den nederlandske kaptein Cornelis Giles (Gillis) i 1707. Senere polarforskere og kartutgivere har angitt beliggenheten forskjellig, men det er mest sannsynlig at det er Kvitøya som ble sett av Giles.