Adventtoppen, fjell øst for AdventfjordenSvalbard; 786 moh.