Svalbard, område på Nordaustlandet mellom Wahlenbergfjorden vest på øya og sørkysten, for en vesentlig del bredekket. Oppkalt etter daværende kronprins, senere Gustav 6 Adolf av Sverige (1882–1973).