Adventfjorden

Kart over Adventfjorden som viser bosetting og anlegg samt Adventelvas delta i sørøst. Fjordmunning mot Isfjorden nordvest på kartet.

Artikkelstart

Adventfjorden er en fjordarm på Spitsbergen, Svalbard. Den strekker seg mot sørøst fra Isfjorden. Adventfjorden er cirka 7 kilometer lang og 3–5 kilometer bred. Den store åpne Adventdalen løper fra innerst i fjorden mot sørøst og øst. Fjordens navn er trolig en forvanskning av Adventure Bay, etter navnet på den engelske hvalfangerskuta Adventure, som var i Isfjorden i 1656.

Geologi

Adventfjorden sett fra fly 2009. SvalSat på Platåberget er nå betydelig utbygget. Svalbard lufthavn ses nede ved fjorden med Revneset tvers over fjorden. Longyearbyen skimtes innerst i fjorden ved Adventelvas delta. De horisontale lagene ses tydelig i Platåberget.

De nedre fjellsidene som sees på hver side når en entrer fjorden består av lag fra tidlig kritt dekket av lag fra paleogen. De viktigste kullforekomstene i området finnes i flere lag (fløts) i paleogenlaget som ved Longyearbyen kan være nesten 1000 meter tykt. Det er også i dette laget at flotte plante- og trefossiler kan finnes.

Bosettinger og anlegg

På sørøstsiden, ligger Longyearbyen, som er sentrum for norsk virksomhet på Svalbard, og lenger ute mot vest ligger Hotellneset med Svalbard Lufthavn. Tvers over Adventfjorden finnes de nedlagte Hiorthhamn og Advent City gruveanleggene, mens det finnes hyttefelt på begge sider av fjordmunningen ved Revneset og Vestpynten. På Platåberget bak flyplassen finnes den nedlagte Gruve 3 samt de nye anleggene Svalbard globale frøhvelv og Svalbard satellittstasjon (SvalSat).

Flora og fauna

Adventfjorden har siden 2005 sjeldent vært islagt på grunn av innsig av varmt overflatevann som Vest Spitsbergen-strømmen fører med seg sørfra. Om sommeren blir store mengder sedimenter ført inn i fjorden med elvene fra Adventdalen og Longyeardalen. Disse forholdene påvirker livet i fjorden hvor det regelmessig forskes på både vannforhold og dyrelivet. De fleste av Svalbards fiskearter finnes i fjorden, samt en del nyere arter som er kommet sørfra med det varmere vannet. Disse inkluderer torsk, lodde og sild. Sjø- og vadefugler er tallrike, mens større marine dyr – sel- og hvalarter – forekommer, men sjeldnere grunnet innslaget av ferskvann fra elvene.

Området ved Adventfjorden er blant de mest planterike på Svalbard, men det er samtidig stor menneskelig påvirkning på vegetasjonen fra bosetting, veier og anlegg. Ved Adventelvas utløp er det ustabile sedimenter omgitt av reinrosetundra på fuktig, kalkrik grunn. Blant rødlistede arter ved Adventfjorden finnes stivstarr (C. bigelowii) ved flyplassen og strandarve (H. peploides) på Hotelneset. I området ved Longyearbyen er 44 lavarter registrert som sjeldne.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg