Blåbukta, bred, åpen bukt på nordøstsiden av Edgeøya, Svalbard. Navnet kommer av den blå fargetonen i de store breene i nærheten.