Svalbard, ca. 1600 km2 stort område, rikt på breer, i den sørlige del av Spitsbergen. Det ligger vest for en linje fra den ytre del av Van Keulenfjorden i nord til Burgerbukta i Hornsund i sør, og faller helt innenfor Sør-Spitsbergen nasjonalpark. Oppkalt etter Fritz Wedel Jarlsberg.