Svalbard, sundet mellom Amsterdamøya og Danskøya utenfor nordvesthjørnet av Spitsbergen. Viktig ankerplass under hvalfangstvirksomheten på 1700-tallet.