Murchisonfjorden, fjord på Svalbard, kort og bred med mange øyer, på vestsiden av Nordaustlandet, av fangstfolk kalt Øyfjorden. En svensk-finsk-sveitsisk overvintringsekspedisjon hadde en vitenskapelig stasjon ved Murchisonfjorden i Det internasjonale geofysiske år 1957/58. Stasjonen har også senere vært i bruk i kortere perioder.