Svalbard, en sørøstlig, ca. 35 km lang arm av Bellsund på den sørlige del av Spitsbergen. Flere store breer munner ut i botnen av fjorden. Oppkalt etter den nederlandske kartografen Van Keulen.