Svalbard, holme i Bellsund, på vestsiden av sørlige Spitsbergen, mindre sinkgruve i virksomhet i 1920-årene.