Svalbard, fjord på nordkysten av Spitsbergen, en vestlig arm av Woodfjorden, på ca. 79° 40' n.br., ca. 30 km lang og 3–12 km bred. Innerst i fjorden munner Monacobreen ut.