Bellsund, bred fjord på vestkysten av Spitsbergen. Innover grener den seg ut i Van Mijenfjorden mot nordøst, Van Keulenfjorden mot sørøst, og Recherchefjorden mot sør. Gitt navn etter et klokkeformet fjell, Klokkefjellet (Bell Mt.), på sørsiden av munningen.