Brucebyen er et kulturminne i BillefjordenSvalbard. Den består av en liten klynge med hus som ble reist av Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd. i 1919 for å utforske kullforekomster i området. William Speirs Bruce var primus motor, derav navnet. Hyttene disponeres i dag av Sysselmannen på Svalbard.