Svalbard, øst for Spitsbergen, den største og midterste av øyene i øygruppen Kong Karls Land, 191 km2.