Svalbard, bukt på østsiden av Wijdefjordens munning, nordkysten av Spitsbergen. Nordenskiöld hadde hovedstasjon ved Mosselbukta på sin overvintringsekspedisjon 1872–73.