Forlandsletta, 16 km lang, 5–7 km bred og opptil 20 m høy slette tvers over den sørlige del av Prins Karls Forland, Svalbard. Den er så flat og lav at det på avstand virker som om den går i ett med havet og deler øya i to. Sammen med resten av øya inngår Forlandsletta i Forlandet nasjonalpark.