Svalbard, bukt på østkysten av Spitsbergen, på 77½° n.br. Den store Strongbreen munner ut i Kvalvågen.