Billefjorden, fjordarm på Svalbard, en gren mot nordøst fra Sassenfjorden, den indre del av Isfjorden, Spitsbergen. På vestsiden ligger det nedlagte russiske gruveanlegg Pyramiden. Fjorden er omgitt av vakre platåfjell, dannet av kalkstein og kiselholdige lag fra karbon- og perm-tiden. Oppkalt etter den nederlandske hvalfanger Cornelius Claeszoon Bille.