pluskvamperfektum

Pluskvamperfektum blei tidlegare nytta om verbkonstruksjonar av typen hadde sett, hadde kome og var komen. No blir denne konstruksjonen kalt preteritum perfektum.

Faktaboks

Uttale
pluskvamperfˈektum
Etymologi
av latin plūs quam perfectum ‘meir enn fullført’

I norsk grammatikk blei pluskvamperfektum nytta om perifrastiske verbkonstruksjonar av typen hadde sett, hadde kome og var komen – det vil seie konstruksjonar med hjelpeverba ha eller vere i preteritum pluss eit hovudverb i perfektum partisipp. I moderne norsk grammatikk går konstruksjonen under namnet preteritum perfektum.

Eit døme på bruken av denne konstruksjonen finn vi i denne setninga:

Då Adam kom heim, hadde Eva alt ete middag.

Adam kom heim på eit tidspunkt i fortida (det vil seie før setninga blei sagd eller skriven), til dømes klokka 17 i går ettermiddag, og verbet kom står i preteritum. Eva åt middag på eit endå tidlegare tidspunkt, og det får vi fram ved at verbet står i pluskvamperfektum (preteritum perfektum): hadde ete.

To tolkingar

I nokre samanhengar finst det to tolkingar av eit verb i pluskvamperfektum. Sjå på denne setninga:

(1) Solveig sa at Håkon hadde dotte i elva.

Dersom vi hadde gjeve att det Solveig sa i direkte tale, ville vi hatt valet mellom desse to alternativa:

(2a) Solveig sa: «Håkon datt i elva.»

(2b) Solveig sa: «Håkon har dotte i elva.»

Når Solveig seier Håkon datt i elva, fortel ho om noko som hende i fortida. Etterpå kan Håkon ha kome seg på land att. Solveig kunne også ha sagt: Håkon datt i elva, men heldigvis kom han seg opp att.

Når Solveig seier Håkon har dotte i elva, fortel ho òg om noko som hende i fortida, men som framleis er relevant på det tidspunktet då ho seier det, på det viset at Håkon framleis er ute i elva. Solveig kunne ha også ha sagt: Håkon har dotte i elva, og nokon må hjelpe han opp att.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Alaa Sido

Hei Dere Jeg heter Alaa Sido fra Syria Jeg har vært i Norge i et og et halvt år Jeg lærer meg norsk språk Og har et spørsmål til dere og håper å få hjelp i det. Jeg leser av og til på TVen noen som sier : Jeg hadde vasket gulvet etter jeg kom jobb fra. Jeg hadde ringt deg etter jeg våknet. Jeg hadde spist middagen da jeg kom hjem. Spørsmålet er : hva slags verbet som brukte de da ? Hvorfor bruker vi preteritum perfektum sammen i samme setningen ? Jeg har spurt mine lærerene og noen av dem ga meg denne websiden som forteller om pluskvamperfektum, og jeg vet ingenting om den. Kan dere være så snill å forklare meg hva dette er ?

svarte Anne Eilertsen

Hei! Du har rett i at vi ofte bruker preteritum sammen med preteritum perfektum i samme setning. Det gjør vi når vi snakker om noe som skjedde før, og noe annet som skjedde *enda* tidligere. For eksempel: "Da han kom hjem, hadde hun allerede spist middag". Preteritumsformen "kom hjem" er noe som skjedde før (for eksempel i går), mens "hun hadde spist" betyr at det skjedde *enda* tidligere enn det som står i preteritum. Så det at hun spiste middag, skjedde tidligere enn det at han kom hjem. Jeg håper dette hjalp litt. Vennlig hilsen Anne Eilertsen, redaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg