Språkfamilier

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 21 kategorier:

 1. Afrikanske språk
 2. Altaiske språk
 3. Amerikanske urfolkspråk
 4. Baltisk
 5. Germanske språk
 6. Gresk
 7. Indoiransk
 8. Japansk
 9. Kaukasiske språk
 10. Keltiske språk
 11. Kinesisk
 12. Konstruerte språk
 13. Orientalske språk utenom indisk og iransk
 14. Pidgin- og kreolspråk
 15. Romanske språk
 16. Semittiske språk
 17. Slavisk
 18. Tegnspråk
 19. Uralske språk
 20. Øvrige indo-europeiske språk
 21. Øvrige språk og språkfamilier

Inneholder 0 artikler: