Språkfamilie er en gruppe av språk som er beslektet ved at de har utviklet seg fra et felles grunnspråk.Termen språkfamilie brukes særlig om de største gruppene som lar seg påvise, for eksempel den indoeuropeiske språkfamilien, den uralske språkfamilien og den austronesiske språkfamilien. Mindre grupper av språk som hører nøyere sammen innenfor en språkfamilie, kalles gjerne en gren. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Språkfamilier

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt