Hankjønn, maskulinum, grammatisk kjønn ved substantiver, adjektiver og pronomener, genus som i norsk viser seg bl.a. ved at man kan sette en foran substantivet og ikke ei eller et, og -en i bestemt form entall og ikke -a eller -et: en mann, mann-en. Til forskjell fra hunkjønn og intetkjønn.