Slavisk

Slaviske språk, språkgruppe i den indoeuropeiske språkfamilien som er utbredt over store deler av Øst- og Sørøst-Europa og innover i den asiatiske delen av Russland. Slaviske språk snakkes av anslagsvis 350 mill. De er nærmest beslektet med baltiske språk, og noen forskere regner de slaviske og baltiske språkene som en felles slavisk-baltisk språkfamilie innen indoeuropeisk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Ivar Bjørnflaten

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 1 kategorier:

  1. Russisk

Inneholder 51 artikler: