dialekt

Dialekt er en variant av et nasjonalspråk som tales av en del av innbyggerne i et språksamfunn og i et mindre geografisk område.

Faktaboks

uttale:
dialˈekt
etymologi:
av gresk διάλεκτος, diálektos, ‘samtale, språk’, via latin dialectus/dialectos

En dialekt kalles også et målføre, som på geografisk grunnlag enten er et bygdemål eller et bymål.

Ulike avgrensninger av dialekter

Avgrensningen av både språk og dialekt bygger på uttalen, formverket, setningsbygningen og ordvalget, som til sammen danner strukturen i språket. Denne er uttrykt i de reglene som språksamfunnet godtar for en standardform av nasjonalspråket.

Der så mange avvik fra standardformen er gjennomført systematisk, at de blir regnet som en egen variant, er varianten en dialekt. Den kalles idiolekt når den finnes eller vurderes hos ett menneske, og sosiolekt når den sees i sammenheng med sosiale forhold, som tilhørighet til en bestemt klasse eller gruppe.

Funksjonelt er en dialekt likeverdig med et språk. Den utgjør et fullstendig system og kan uttrykke de samme tanker og følelser. En dialektbruker vil likevel ofte veksle mellom dialekt og mer eller mindre gjennomført standardspråk etter emne og talesituasjon.

Et enkeltavvik i en dialekt fra standardspråket og andre dialekter kalles et målmerke. Grensen for utbredelsen av et målmerke kan tegnes som en kartlinje, kalt en isogloss. Flere hovedisoglosser i norsk følger Langfjella og danner skille mellom østnorsk og vestnorsk dialekt. Innenfor disse hoveddialektene finnes en rekke andre isoglosser som avgrenser mindre dialektområder. Men dialektgrenser er uskarpe. De avhenger av hvor mange målmerker man trekker inn, og det blir et definisjonsspørsmål hvor mange dialekter man vil regne med i et språksamfunn. Noe fast tall, for eksempel for norsk, kan ikke oppgis. Dialekter er også i stadig forandring ved at enkelte målmerker skiftes ut med nye; en dialekt vil derfor ikke lyde likt hos de eldre og de yngre brukerne.

Videre påvirkes dialektene av standardspråket gjennom massemediene, litteratur og annen kommunikasjon. Særlig spres trekk fra de større byenes målform til dialektene omkring og gir dem felles preg slik at de til sammen danner et regionalmål, også kalt regiolekt.

Også historiske forhold spiller en rolle for dialektavgrensningen, for eksempel eldre administrasjonsgrenser og eldre samferdsel eller isolasjon. Riksgrenser ansees vanligvis som språkgrenser og dialektgrenser, enda dialektforskjellen nærmest grensen på begge sider kan være langt mindre enn mellom de mest ulike dialekter i samme språksamfunn.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg