Rusinsk, rutensk, slavisk språk som snakkes av en ukrainsk minoritet (ca. 20 000) i Vojvodina, Serbia. Det er omstridt hvorvidt rusinsk er et østslavisk språk med sterke vestslaviske innslag eller omvendt.