nasjonalpark

Jotunheimen nasjonalpark er en av Norges mest kjente nasjonalparker. Midtmaradalen er en vakker u-dal. Store Skagastølstind til høyre.
Jotunheimen nasjonalpark av . Gjengitt med tillatelse

Yellowstone National Park i Wyoming. West Thumb Geysir, en av nasjonalparkens utallige geysirer. I bakgrunnen sees innsjøen Yellowstone. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Yellowstone National Park av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Nasjonalpark er et større naturområde, hovedsakelig i statlig eie, som er vernet mot inngrep som i vesentlig grad kan endre naturforholdene. Områdene er valgt ut fordi de inneholder nærmest urørt, egenartet eller særlig vakker natur. Verdens første nasjonalpark ble opprettet i Yellowstone i Wyoming, USA, i 1872.

Faktaboks

Uttale
nasjonˈalparker

Nasjonalparker i utlandet

Etter opprettelsen av Yellowstone nasjonalpark i 1872 ble det opprettet nasjonalparker i blant annet Australia (1879) og Canada (1887). Europas første nasjonalparker ble opprettet i Sverige i 1909. De største samlede vernede arealene finnes i Canada (229 000 km2), USA og Australia. I tillegg kommer verdens største nasjonalpark, Nordøstgrønland, på cirka 700 000 km2. Afrika er det kontinentet der arbeidet med nasjonalparker er kommet lengst. Seks av verdens ti største nasjonalparker ligger i Afrika, og av de ti landene som har vernet mest i forhold til landarealet, er sju afrikanske. Talloppgaver om nasjonalparker i ulike land kan for øvrig være misvisende, blant annet fordi definisjoner og hjemler varierer.

Mens de nordiske land legger vekt på at nasjonalparkene skal være preget av urørt natur, er det et typisk trekk at nasjonalparker i mer industrialiserte og tett befolkede land har sterkere preg av kulturlandskap og parker. I USA og i flere europeiske land anlegges det ofte bilveier gjennom områdene for å lette tilkomsten for besøkende. Dette må blant annet sees i sammenheng med at det i mange land ikke eksisterer noen rett til fri ferdsel i utmark som er i privat eie. I nasjonalparker med rikt dyreliv, som i Afrika, kan også biltrafikk i mange tilfeller virke mindre forstyrrende enn ferdsel til fots.

Opprettelsen av de store afrikanske nasjonalparkene har trolig vært med på å redde mange afrikanske dyrearter fra utryddelse, særlig de store pattedyrartene. Den europeiske bisonen, visenten (Polen), og alpesteinbukken (Italia) er eksempler på europeiske arter som trolig er reddet ved opprettelse av nasjonalparker.

Nasjonalparker i Norge

Norge har 44 nasjonalparker, hvorav 37 ligger på fastlandet og 7 på Svalbard. Totalt er 10 prosent av fastlandet vernet som nasjonalpark. Områdene reguleres i henhold til naturmangfoldloven.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg