Karl Gustav-krigene er en samlebetegnelse på to mer eller mindre sammenhengende kriger mellom Danmark-Norge og Sverige: Krabbekrigen (1657–1658) og Bjelkefeiden (1658–1660). Krabbekrigen ble avsluttet med en fredsavtale i Roskilde i 1658 der Danmark-Norge måtte avstå landområdene Belkinge, Bornholm, Båhuslen, Halland, Skåne og Trondhjems len (Trøndelag og Møre og Romsdal). Denne fredsavtalen var svært ufordelaktig for Danmark-Norge, så krigen kom raskt i gang igjen. Den neste krigen, Bjelkefeiden, ble avsluttet med en fredsavtale i København i mai 1660. Her fikk Norge Trondhjems len tilbake, mens Båhuslen forble svensk. Danmark fikk tilbake Bornholm.