Oljevekster, i norsk jordbruk vårformer av raps og rybs. Se oljeplanter.