Hamburg-Bremen, tysk erkebispedømme, opprettet 848 ved sammenslutning av bispedømmet Bremen (stiftet 787) og erkestiftet Hamburg (opprettet ca. 831). Hovedsetet var i Bremen. Fra Hamburg-Bremen gikk det ut misjonsvirksomhet til Sverige og Danmark og til dels i østnorske områder, særlig fra 930-årene til 1103, da Norden ble lagt under erkebispestolen i Lund. 1133 ble Norden på ny lagt under Hamburg, men denne ordning ble ikke gjennomført. Norge fikk egen erkebiskop 1152.