Den skånske krig var en krig mellom Danmark-Norge og Sverige i perioden 1675–1679. De svensk-norske grensetrefningene under krigen blir ofte kalt Gyldenløvefeiden, etter stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve, som ledet den norske hærens angrep på Sverige. Danmark-Norge vant krigen, men måtte under fredsoppgjøret i Lund i 1679 levere tilbake områdene som ble besatt, og grensene ble som før.