Donald Trump er president i USA, valgt for perioden 20. januar 2017 til 20. januar 2021. Trump representerer Det republikanske partiet

Trump har vært bredt kjent i amerikansk offentlighet siden 1980-årene, først som eiendomsutvikler og forretningsmann og senere som hovedperson i et realityprogram på TV.

Da Trump valgte politikken i 2015, var det etter flere tiår med offentlige spekulasjoner om en slik karriere. Han vant nominasjonskampen i Det republikanske partiet med klar margin. Det overrasket mange da han beseiret Hillary Clintonpresidentvalget i USA i 2016.

Trump bygde i 1980-årene opp et gigantisk eiendomsimperium. Han eide blant annet Trump Tower i New York (åpnet 1983) og luksushoteller og kasinoer i Atlantic City, som blant annet Trump Taj Mahal. Etter store økonomiske vanskeligheter rundt 1990 kom han tilbake som en av verdens rikeste menn.

Trump er en kjent person i New Yorks finans- og sosietetsliv og har utgitt flere bøker. Mest kjent er The art of the deal (1987).

Han bemerket seg fra 2004 til 2015 som produsent og programleder i TV-realityserien The ApprenticeNBC, der deltakerne kjempet om en lederstilling i en av Trumps bedrifter. Trump ledet programmet i 14 sesonger fra 2005.

Gjennom en rekke år antydet Trump vilje til å stille som kandidat ved valg lokalt og nasjonalt, men uten å gjøre virkelighet av det. Han har gjennom årene vært registrert både som republikaner og demokrat, og har gitt pengestøtte til begge partier. Antydningene om en politisk karriere ble i mange år allment oppfattet mer som en side ved hans iscenesettelse som mediefigur enn som seriøse overveielser.

I juni 2015 registrerte Trump seg som kandidat til Det republikanske partiets nominasjon ved presidentvalget i USA i 2016. Han overrasket sommeren og høsten 2015 de fleste ved å ta ledelsen på de landsdekkende meningsmålingene, så vel som i mange delstater.

Da avstemningene begynte vinteren 2016 tok han tidlig ledelsen, men møtte motstand fra andre kandidater frem til mai, da seieren i praksis var klar. Trump mottok formelt partiets nominasjon under landsmøtet 18.–21. juli, med Mike Pence som visepresidentkandidat.

Trump stilte uten tidligere erfaring som politiker. Han hevdet fra begynnelsen av sin kampanje at de folkevalgte i hovedstaden var udugelige og at dette var årsaken til at store samfunnsproblemer ikke lot seg løse. Trump argumenterte med at han var intellektuelt bedre utrustet og en særlig sterk forhandler, og at han derfor ville bedre USAs stilling økonomisk og utenrikspolitisk.

Selv om negative karakteristikker er et historisk stabilt trekk ved valgkamp i USA, markerte Trumps valgkamp noe nytt ved at kandidaten selv deltok med krasse angrep direkte rettet mot meningsmotstanderes karakterstyrke og livsførsel.

Trump begynte sin presidenttid med en konfronterende innsettelsestale der han tok til orde for et oppgjør med eliter han mente hadde sviktet USA. Med «Amerika først!» som slagord for sin presidentgjerning la han vekt på behovet for brå omlegging av politikk han mente tok for sterke hensyn til andre land og deres befolkning.

Flere av de fremste rådgiverne han tok med seg til Det hvite hus var representanter for det nasjonalistiske og høyrepopulistiske grunnsynet i talen. Samtidig kom mange av statsrådene i Trumps regjering fra landets økonomiske og militære elite, ofte med mer tradisjonelle republikanske synspunkter.

Spenningene mellom disse har stadig gitt seg utslag i intern uenighet blant dem som arbeider for Trump. Han er fra forretningslivet kjent for å oppmuntre til intern konkurranse i staben, og det er blitt antatt at denne måten å lede på har forsterket konfliktene i Det hvite hus. Flere av de mest sentrale medarbeiderne, slik som den første stabssjefen og sjefrådgiveren, ble avsatt etter bare et halvt år.

Trump varslet de første ukene at han ville omgjøre president Obamas helsereform, legge om skattesystemet og få til en storstilt utbygging av veier, havner og flyplasser. Det forble uklart hvilke konkrete løsninger presidenten selv foretrakk i disse sakene. Splittelse i det republikanske flertallet i Kongressen gjorde det vanskelig å få til vedtak på kort sikt.

I desember 2017 lyktes Trump og partiet i å samle seg om en vidtrekkende skattereform. Denne stod som Trumps ene, store seier mot slutten av hans første år ved makten. En klausul i reformen opphevet i tillegg kravet i Obamas helsereform om at alle borgere må kjøpe helseforsikring, uten at det var klart hvilke praktiske følger dette kom til å få.

Trumps største gjennomslag som president kom der statsrådene kunne gjøre endringer uten vedtak i Kongressen, eller der han kunne fjerne enkeltstående reguleringer Obama hadde innført på miljø-, finans- eller arbeidslivsfeltet. Han fikk også godkjent sitt valg av den konservativt innstilte Neil Gorsuch som ny dommer i USAs høyesterett og en rekke dommere i lavere føderale rettsinstanser.

I innvandringspolitikken har Trump forsøkt å leve opp til sine valgkampløfter om innstramming, med varierende hell. Han varslet stans i en ordning for midlertidig opphold til udokumenterte innvandrere som kom til landet som barn og avgav flere presidentordrer om innreiseforbud fra en rekke land med overveiende muslimsk befolkning. Innreiseforbudet ble trukket for retten av flere delstater, men Høyesterett avgjorde i desember 2017 at det fikk gjelde i påvente av prøvingen i domstolene.

Trump har også, uten å lykkes, insistert på at Kongressen skulle bevilge store midler til en mur langs grensen mot Mexico. I valgkampen lovet han at Mexico skulle betale for denne.

Internasjonalt har Trumps første tid vært preget av forsterket spenning i forholdet til Nord-Korea, en varslet reforhandling av frihandelsavtalen NAFTA og et stadig mer forsuret forhold mellom USA og Russland.

Den vedvarende striden omkring Russlands mulige innblanding til fordel for Trump i valgkampen i 2016 ble forsterket da Trump i mai 2017 avsatte FBIs direktør James Comey, som også var ansvarlig for å etterforske innblandingen. Justisdepartementet oppnevnte deretter Robert Mueller til en stilling som spesialetterforsker med sterkere uavhengighet for å sluttføre undersøkelsene, herunder av mulig samrøre mellom Trumps valgkamporganisasjon og representanter for Russland. Trump uttrykte sterk misnøye med ordningen.

Som president har Trump fortsatt sin bruk av Twitter som under valgkampen, med en blanding av utsagn om egen politikk og til dels skarpe personlige angrep på meningsmotstandere og navngitte medier.

Også i offentlige opptredener har han snakket om andre på en måte som har blitt kritisert for å mangle den verdighet og respekt som har vært knyttet til presidentembetet. Fremstående rikspolitikere, også fra hans eget parti, har uttrykt bekymring for det de mener er autoritære trekk og manglende respekt for rettsstaten.

Ideologisk lar Trump seg ikke enkelt plassere. I den økonomiske politikken har han kombinert tradisjonell markedstenkning fra høyresiden med en viss aksept for offentlige støtteordninger, blant annet til helsestell. Skattereformen fra 2017 var preget av tradisjonelle republikanske kjernesaker som lettelser i bedriftsbeskatningen og tanken om at skattelette for de mest velstående vil gi større investeringer og dermed komme brede lag til gode gjennom økonomisk vekst.

Trump har støttet økte forsvarsbevilgninger, men også kritisert USAs vilje til å bruke militærmakt på andre kontinenter. Hans valg av Gorsuch som høyesterettsdommer tilfredsstilte den kristne høyresiden, men Trump har ikke snakket inngående om sin egen religiøse overbevisning.

I hans valgkamp i 2016 fantes elementer som er typiske for høyrepopulistiske partier i mange land. Sentralt stod fremstillingen av en konflikt mellom folk og eliter, en restriktiv innvandringspolitikk, appell til nasjonal stolthet, krav om et sterkere militærvesen og en påstand om at amerikanske arbeidere ville få bedre kår gjennom mindre frihandel og hardere konfrontasjoner i handelspolitikken.

Trump er, siden han kunngjorde sitt kandidatur i 2015, blitt anklaget for å appellere til deler av den hvite velgermassen ved å spille på rasistiske fordommer. Sommeren 2017 fikk kritikken nytt liv etter at Trump i en uttalelse sidestilte nazistiske demonstranter med motdemonstrantene de ble møtt av.

Valgoppslutningen i 2016 tydet på at Trump hadde sterkere appell enn foregående republikanske kandidater blant hvite velgere med lavere inntekt og uten høyere utdanning, samt i spredtbygde strøk.

De politiske meningsforskjellene mellom Det republikanske partiets ledere i Kongressen og Trump, samt presidentens omstridte kommunikasjonsform og væremåte, har gjort samarbeid vanskelig. Vedvarende oppslutning om Trump blant republikanske kjernevelgere har gjort at mange nøler med å utfordre presidenten om hva som skal være partiets linje.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

18. mai skrev Øyvind Sandberg

Fra 2016 har USA merket dette fra Donald Trump.
1. sexgal lik Mussolini.
2 IL Duce2016 der Trump skriver det Mussolini sier i sine taler. Avsluttet i februar 2016
3.TrumpandHitler der Trump skriver det Hitler sier i sine taler. Avsluttet i mars 2016.
Twitter, youtube ogTrumps ekskone har bevis at han har Hitler talebok ved senga
4 Donald Trump Nazi like pledge. Finnes på youtube. Nazihilsen lik massemorder ABB i retten. Minesota og Missisippi i valgkampen.
5. Holocaust ofre er livredde for Donald Trump Nazi Tyskland / Hitler.
internett, Nazismen Donald Trump Anne Franks stesøster
6. Nazis very fine people sa Trump i august 2017. Youtube.
( Nazistene er vindundelige folk)
7. Løgn om KKK på tv i 2000 og bevis er også på youtube.
8 Trump er antikristen Koptiske kristne er sinte på Trump på grunn av Jerusalem som Israel hovedstad. Det samme er muslimer.Jerusalem er 3 helligste by for muslimer. Beboere får ikke lov til å ha juletre utenfor Trump bygg.
9 Trump er rasist og KKK tilhenger. Dette er en av Trump mørke hemmeligheter. At han er også er nasjonalsosialisme tilhenger . Dette forteller han aldri til sine tilhengere. Ny nazister USAs nazipartiet ,hvite rasister/ Richard Heil Hitler Trump Spencer, og KKK støtter Trump
10. Trump er løgner. 65 % Løgn om KKK, twitter, Nazihilsen, sexgal og befridde amerikanske fanger fra Nord Korea. SVT skrev at det var Sverige som fikk oppgave å få løs den fra USA regjeringen. Samtalene var i Sverige.
Dette er på internett, youtube, Donald Trump twitter, Nasjonalsosialismen/ Nazismen og flere fra 2016. USA president Donald Trump og Anders Behring Breivik = Hitler Hitlerhilsen / nazihilsen til felles . Folk i Norge liker dem . Da blir jeg kvalm.
Dette er grunnen. wikipedia har den ikke. Dette er fakta som jeg har funnet på internett og spesielt fra YOUTUBE fra 2016.

20. mai skrev Øyvind Sandberg

(Dagbladet): Donald Trumps første utenlandstur som president har allerede klart å skape flere overskrifter verden rundt. Mandag besøkte han Israel, og ble blant annet historisk da han som første amerikanske president tok på Vestmuren. Den er bedre kjent som klagemuren, og både presidenten og hans kone Melania Trump rørte den hellige muren.

HISTORISK: President Trump avla et besøk til Vestmuren under hans besøk i Jerusalem. Dermed er presidenten historisk, da han er den først sittende presidenten som besøker det jødiske symbolet. Video: CNN Besøkte holocaust-museum Tirsdag besøkte den amerikanske presidenten Israels nasjonale holocaustmuseum Yad Vashem i Jerusalem. Under besøket, som varte i knappe 30 minutter, la Trump igjen en hilsen i museets gjestebok:

- Det er en stor ære å være her med alle mine venner. Så fantastisk & vil aldri glemme det, skrev Trump med store bokstaver i boka.

Nå får presidenten tyn for sin korte hilsen, skriver blant annet The Washington Post, The Telegraph og The Independent.

https://www.dagbladet.no/nyheter/forst-ble-han-historisk-na-far-trump-tyn-for-holocaust-signering/67623458

https://www.dagbladet.no/nyheter/forst-ble-han-historisk-na-far-trump-tyn-for-holocaust-signering/67623458

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.